Tinnitusloket     Over Tinnitus     Vraag en antwoord     Contact     Tinnitusplatform  

  Login   

Vraag en antwoord → Loket voor oorsuizen  

print

Veel gestelde vragen
Medische vragen
Tinnitus en Menière
Medicijnen
Hoortoestellen/maskeerders
Tinnitus en werk
Hulp


Veel gestelde vragen

Waarom heb juist ik last van tinnitus?
Het is helaas niet te voorspellen of iemand tinnitus krijgt of niet. Naar schatting 1 op de 10 Nederlanders heeft dagelijks in meerdere of minder mate last van tinnitus.
Je kunt er zelf wel aan 'meewerken' om tinnitus te krijgen. Bijvoorbeeld door het bijwonen van veel harde popconcerten, het tijdelijk blootstaan aan harde geluiden, medicijngebruik, veel drugs en alcohol etc. Ook (erfelijke) slechthorendheid zou een rol kunnen spelen.

Wordt tinnitus op termijn erger?
Daar kan niemand een antwoord op geven. Over het algemeen blijkt tinnitus niet erger te worden. De psychische toestand van een persoon met tinnitus heeft wel invloed op de sterkte van het geluid en de irritatie (hinder) die dit geluid oplevert. Tijdens een rustigere periode hebben mensen vaak minder last van de tinnitus. Maar een echt antwoord op deze vraag is niet te geven.

Kun je tinnitus bewijzen?
Dat is afhankelijk van het type tinnitus. Tinnitus kan worden veroorzaakt door afwijkingen in het hoorsysteem zelf die vaak niet door anderen te horen en dus niet te bewijzen zijn. Tinnitus veroorzaakt door het ruisen van een bloedvat, onwillekeurige samentrekking van spieren of ademgeruis is soms meetbaar te maken met zeer gevoelige apparatuur.
Over het algemeen is tinnitus lastig te bewijzen. Dat maakt het juist zo moeilijk voor iemand met deze kwaal. Hoe kun je in je omgeving de ernst van tinnitus duidelijk maken? En bijvoorbeeld vertellen dat je bijna gek wordt van al die herrie in je hoofd. Men kan het zich niet inbeelden, wil wel met je meedenken en meeleven, maar dat blijkt erg moeilijk.

Heeft de weersgesteldheid (voornamelijk luchtdruk) invloed op tinnitus?
Dit valt niet te bewijzen. Een aantal mensen klaagt over toename van de tinnitus bij een sterke toename of afname van de luchtdruk. Het is vergelijkbaar met mensen die aan hun botten weers¬veranderingen kunnen voorvoelen. Een echte verklaring is hiervoor niet te geven.

Is tinnitus erfelijk?
In bepaalde families komt tinnitus meer voor, vooral ten gevolge van erfelijk gehoorverlies. Er is nooit onderzoek gedaan naar de erfelijkheid van tinnitus.

Ik heb gehoord dat in Groningen en Antwerpen operaties worden uitgevoerd waarmee tinnitus verholpen kan worden. Is dit waar? Kom ik daarvoor in aanmerking?
Inderdaad hebben er experimenten plaatsgevonden op het gebied van het implanteren van elektrodes in de hersenen en rond de gehoorzenuw. Op dit moment worden de onderzoeksgegevens nader geanalyseerd. Meer informatie hierover is te vinden op www.oorsuizen.be en www.umcg.nl/cms/store/pdf/tinnitus.pdf

Medische vragen

Ik heb geen gehoorverlies en toch tinnitus, hoe kan dit?
Een kleine beschadiging aan het hoorsysteem kan al tot tinnitus leiden. Een gehoortest heeft net als iedere test een bepaalde nauwkeurigheid en sommige beschadigingen vallen binnen de meetnauwkeurigheid.

Verdwijnt mijn Tinnitus door het doorsnijden van de gehoorzenuw?
In 50% van de gevallen klopt dat. Deze operaties worden soms nog in Amerika en Japan uitgevoerd. In het beste geval heeft u een doof oor zonder tinnitus. Maar u hebt 50% kans op een doof oor terwijl de tinnitus gewoon doorgaat of zelfs toegenomen is! Daarom wordt deze ingreep steeds minder uitgevoerd.

Kan tinnitus ontstaan door virussen en/of bacteriën? Door een rechtstreekse beschadiging van het gehoororgaan of de hersenen (zoals na hersenvliesontsteking) of indirect na een middenoorontsteking of verkoudheid kan tinnitus ontstaan.

Kan tinnitus ontstaan na een operatie onder narcose? Diverse narcosemiddelen geven tinnitus als bijwerking. Ook bij sterke bloeddruk-dalingen tijdens de operatie (hartoperatie, bloedvatoperatie) kan de doorbloeding van het oor zo sterk verminderen dat deze aanleiding geeft tot gehoorschade. Het is wel een uiterst zeldzaam fenomeen.

Waarom krijg ik neusdruppels terwijl mijn oor niet goed doet werkt? Dan is waarschijnlijk de functie van de buis van Eustachius, de verbinding tussen middenoor en neus, verminderd. Dit kan het beste behandeld worden met een neusspray.

Mag / kan ik vliegen met Tinnitus?
Dat kan, maar het omgevingslawaai in een vliegtuig kan zeker op langere vliegreizen  voor een verergering van tinnitus geven en toenemende vermoeidheid. In de Economy Class kan het geluidsniveau oplopen tot 76 dB. In dat geval is het verstandig oordoppen te gebruiken en een hoofdtelefoon met actieve lawaaidemping.

Mijn oor zit steeds verstopt (verkoudheid), daardoor is mijn Tinnitus veel erger. Wat kan ik daar tegen doen?
Een dampbad boven een kom heetwater met een zoutoplossing of een cortocoïd neusspray via de huisarts. Een mogelijk definitieve oplossing is een inwendige neuscorrectie door een KNO-arts.

Kan ik met Tinnitus zwemmen en duiken?
Dat kan als er geen problemen zijn met de gehoorgang of het middenoor.

Kan Tinnitus ontstaan en/of verergeren door lawaai?
Het is mogelijk dat tinnitus ontstaat door een lawaai-belasting. Hierbij verwijzen wij graag door naar de ARBO-regels (www.arbo.nl).

Wat is Otosclerose en kan dit Tinnitus veroorzaken?
Otosclerose is een verkalking van de botjes in het middenoor die het geluid van het trommelvlies aan het slakkenhuis doorgeven. Otosclerose treedt voornamelijk op bij vrouwen tussen de 30 en 45 jaar. Als de verkalking ook naar het slakkenhuis doortrekt zal dit daar gehoorschade geven en dus is een tinnitus ook mogelijk.

Is een medisch onderzoek altijd nodig en zo ja bij wie?
Dat is een moeilijke vraag. Een medisch onderzoek wordt eigenlijk alleen gehouden als tinnitus een symptoom zou zijn van een brughoektumor, maar dit is vrij zeldzaam.

Hebben plotsdoofheid en Tinnitus iets met elkaar te maken?
Plotsdoofheid is het gevolg van acute gehoorschade en gehoorschade kan tot tinnitus leiden.

Kunnen kaakafwijkingen (bijvoorbeeld na een ongeluk) Tinnitus veroorzaken?
Ja, dit heet temporo-mandibular joint syndroom (oude benaming: syndroom van Costen, cranio mandibulaire dysfunctie). Het kaakgewricht en binnenoor liggen immers dicht bij elkaar. Behandeling via een daartoe gespecialiseerd manuele therapeut, osteopaat, orthodontist, tandarts-gnatholoog, of kaakchirurg is mogelijk.

Kan een whiplash of een ander ongeluk tinnitus veroorzaken?
Door de verstijving van spieren en/of bottrauma aan nek en/of schedelbasis rondom het oor kan tinnitus veroorzaakt worden. Doordat het het bot waarin het binnenoor zit ook aan grote spanningen wordt onderheven.

Sinds ik Tinnitus heb, ben ik zo vreselijk moe. Hoe komt dit?
Moeheid heeft vele oorzaken. Alleen als de tinnitus leidt tot slaapproblemen en dagelijkse stress kan er een relatie bestaan.

Kan een of meerder hersenschuddingen (op jongere leeftijd) Tinnitus veroorzaken?
Dat kan mogelijk zijn.

Is er iets bekend over het verband tussen virale en bacteriële infecties en tinnitus?
Dat zou mogelijk kunnen zijn.

Kan hoge bloeddruk Tinnitus veroorzaken?
Hoge bloeddruk veroorzaakt sneller aderverkalking, en daarmee dus ook verminderde doorbloeding van het slakkenhuis.

Kunnen afwijkingen aan nekwervels / schouder / rug, Tinnitus veroorzaken?
Zie hiervoor de vraag over whiplash en temporo-mandibular joint syndroom. Goede behandeling is mogelijk via manuele therapie of osteopathie.

Is er iets bekend over het verband tussen Tinnitus en ons zenuwstelsel?
Er is al veel kennis verzameld. Deze kennis heeft echter niet geleid tot een simpele verklaring noch behandeling van tinnitus en deze valt ook op korte termijn niet te verwachten.

Zijn er al onderzoeken naar elektromagnetische straling als veroorzaker van tinnitus?
De relatie tussen elektromagnetische golven en tinnitus is wetenschappelijk nog steeds niet onomstotelijk bewezen.

Zijn er resultaten bekend van de tinnitus therapie in Israël?
Ja. De resultaten van de Hadfassah klniek zijn, wetenschappelijk gezien, uiterst mager.

Zijn er al onderzoeken naar elektromagnetische straling als veroorzaker van tinnitus?
De relatie tussen elektromagnetische golven en tinnitus is wetenschappelijk nog steeds niet onomstotelijk bewezen

Zijn er resultaten bekend van de tinnitus therapie in Israel?
Ja. De resultaten van de Hadassah kliniek zijn, wetenschappelijk gezien, uiterst mager

Wat zijn de resultaten van de operaties in Antwerpen en Groningen
Op beide plaatsen wordt veel en goed onderzoek verricht naar de oorzaak en de locatie in het hoorsysteem van de tinnitus. Op beide locaties is momenteel nog geen sprake van een reguliere behandeling

Wie is DE tinnitus specialist in Nederland?
Er is niet één specialist. De meeste KNO-artsen kunnen de diagnostiek doen. Voor eventuele behandeling is een Audiologisch Centrum het meest geschikt

Verergert roken de tinnitus?
Ja, roken tast onder andere de bloedvaten aan. Hierdoor vermindert ook de doorbloeding van het slakkenhuis

Tinnitus lijkt centraler gehoord te worden bij een tweezijdig gehoorverlies. Heeft dit een relatie met elkaar?
Ja. Tinnitus en gehoorverlies gaan vaak samen

Kunnen maagzuurremmende medicijnen tinnitus verergeren?
Dit is geen bekende bijwerking

Hoe werkt bio-feedback? Wat zijn de effecten ervan op tinnitus
Het doel van bio-feedback is het beïnvloeden van het zenuwstelsel door visualisering van de elektrische signalen in de zenuwen. Er zijn nog geen wetenschappelijke gegevens over het effect van deze therapie.

Is er een lijst van zaken die tinnitus kunnen verergeren en wat het kan verminderen. Bijvoorbeeld: verergert de tinnitus door koffie, sigaretten, en alcohol? Door rust en ontspanning vermindert de tinnitus vaak.
Nee, er is geen algemene lijst. Tinnitus kan verergeren door allerlei externe omstandigheden, inclusief eten, drinken, roken etc. Dit verschilt van persoon tot persoon.

Helpt acupunktuur?
Er is geen objectief bewijs dat het werkt

Heeft tinnitus invloed op je verbale 'intelligentie' zoals het onthouden van woorden e.d.
Nee. Wel is het zo dat door tinnitus concentratieproblemen kunnen ontstaan. Daarnaast is er bij tinnitus in de regel sprake van een gehoorverlies. Dit heeft dan een verminderd spraakverstaan tot gevolg.

Heeft stoppen met roken invloed op tinnitus.
Ja, echter op lange termijn

Heeft tinnitus met een slechte doorbloeding te maken en wat kan ik daar tegen doen?
Nee, dit is een oude gedachte die al lang verlaten is

Ik heb niet echt last van oorsuizen, maar wel af en toe een fluittoontje.
Af en toe en fluittoon is normaal. Dat is geen tinnitus en geheel onschadelijk.

Ik heb een cochleair implantaat (CI) gekregen. Sinds implantatie last van tinnitus gekregen, de laatste weken heel erg. Is dat normaal en wat is eraan te doen?
Overleg met de kliniek waar de CI is geplaatst

Tinnitus en Ménière

Gaat de ziekte van ménière altijd gepaard met tinnitus?
Ja, dat is onderdeel van de definitie van de ziekte van Ménière (niet het syndroom van Ménière) De ziekte van Ménière wordt vastgesteld naar aanleiding van een drietal symptomen. Eén daarvan is Tinnitus. Voor meer informatie kun je site van de commissie van Ménière van de NVVS  raadplegen (www.nvvs.nl/meniere).

Ik heb last van duizeligheid en tinnitus. Heb ik de ziekte van Ménière?
Dat is zonder onderzoek niet vast te stellen. Tinnitus en duizeligheid komen ook voor zonder dat er sprake is van de ziekte van Ménière. De diagnose kan pas gesteld worden na een gehoor- en evenwichtstest via de KNO-arts.

Ik heb last van druk op/in het oor en Tinnitus. Is dit de ziekte of het syndroom van Ménière?
Dat zal in de meeste gevallen niet zo zijn. Mensen met Tinnitus klagen soms over druk op of in het oor. Het is medisch heel moeilijk vast te stellen waar dit vandaan komt.

Medicijnen

Enige maanden geleden is in samenwerking met de NVVS een duidelijke brochure uitgegeven over medicijnen en tinnitus, ménière en plotsdoofheid.
Deze brochure is verkrijgbaar bij de NVVS, maar ook te downloaden als PDF-bestand op de site http://www.medicijngebruik.nl/downloads/Weetwatuslikt_brochure.pdf
In deze brochure vindt u duidelijke antwoorden op de onderstaande vragen:

Welke medicijnen zijn slecht voor tinnitus (bijwerkingen)?
In het algemeen alle medicatie waarbij de bijwerking vermeld staat in de bijsluiter, dus vrijwel alle medicatie ? De ergste zijn erythromycine (antibiotica), aminoglycosiden (antibiotica per infuus, niet die in oordruppels zitten), lisdiuretica (furosemide), chemotherapie, anti-malaria medicatie, NSAID (pijnstillers)

Welke medicijnen kunnen helpen bij Tinnitus?
Geen enkel medicijn. Soms wordt Seresta voorgeschreven voor angstreductie

Kunnen antidepressiva tinnitus veroorzaken?
Ja, zie de bijsluiter.

Kunnen pijnstillers Aspirine / Paracetamol/ Ibuprofen etc. Tinnitus veroorzaken
Ja, zie de bijsluiter.

Kan chemotherapie Tinnitus veroorzaken en/of verergeren?
Ja, helaas is dit het geval. De medicijnen die gebruikt worden bij chemotherapie staan erom bekend dat zij het orgaan van Corti aantasten (het orgaan in ons binnenoor waar we uiteindelijk mee 'horen'). Hierdoor kan in een aantal gevallen tinnitus ontstaan.

Wat is de werking van kalmerende middelen op Tinnitus?
Minder stress levert minder irritatie op. Er is geen direct effect op de tinnitus, maar de tinnitus raakt meer op de achtergrond. Een veel betere optie is een gedragstherapie, yoga, meditatie, haptonomie en counseling.
Ook op de site http://www.geneesmiddelenrepertorium.nl/ kun je veel vinden over de (bij)werkingen van medicijnen.

Zijn oordruppels gevaarlijk bij tinnitus?
Nee.

Waar kan ik terecht met vragen over medicijnen waarover ik op het internet heb gelezen
Neem hiervoor contact op met uw apotheek

Wat zijn de effecten van antibiotica en neussprays op tinnitus
Neem hierover contact op met uw voorschrijver en/of apotheek

Ik heb gelezen dat er een geneesmiddel (een zalfje of een drankje) op de markt is gebracht wat mijn tinnitus kan genezen, waar kan ik dit halen?
Helaas bestaat er geen effectief geneesmiddel tegen tinnitus

Hoe lang duurt het voor betahistine werkt.
Ongeveer zes weken

Hoortoestellen/Maskeerders

Helpen hoortoestellen bij Tinnitus?
Hoortoestellen zijn bedoeld om mensen met een verminderd gehoor te helpen om weer beter te horen. Het is zo dat een behoorlijk aantal mensen met tinnitus ook een aanzienlijk gehoorverlies heeft. Het gebruik van een gehoortoestel kan dan een tweeledige functie hebben. Het zorgt ervoor dat de betreffende persoon weer beter hoort en het kan ook tinnitus onderdrukken en zo een positieve functie hebben. Overleg met de KNO-arts of audioloog van een Audiologisch Centrum over de mogelijkheden en vergoedingen.

Wat is een Maskeertoestel en hoe kan ik die aanschaffen?
Een maskeertoestel (maskeerder) produceert een ruis die aangenaam kan zijn tegenover tinnitus. Vooral mensen met een 'hoge tonen' tinnitus kunnen hier baat bij hebben. Overleg het liefst met een audioloog van een Audiologisch Centrum over de aanschaf en het gebruik. Overleg met uw verzekering over de vergoeding.

Waar kan ik maskeerapparatuur aanschaffen?
Maskeerapparatuur is apparatuur dat verschillende geluiden kan voortbrengen. Geluiden van water, hartslag, regen, wind etc. Mensen met tinnitus kunnen baat hebben bij het luisteren (liefst op de achtergrond) naar dit soort geluiden.
Kijk voor meer informatie www.tinnitus-liga.de/shop en zoek 'soother'.

Helpt antigeluid?
Nee, tot nog toe is niet gebleken dat dit helpt. Het geluid van tinnitus wordt uiteindelijk geproduceerd door de hersenen en is geen echt geluid. Een geluid in de 'tegenfase' blijkt geen enkel effect te resulteren.


 Zijn er apparaatjes die een bepaalde toonhoogte "uitdoven"
Er zijn toestellen te koop die pretenderen contrageluid te produceren. Deze toestellen geven soms verlichting van de klachten. Hierbij is echter geen sprake van contrageluid maar van maskering. Het is namelijk niet mogelijk om met tegengeluid de tinnitus uit te doven.

 

In het Leids Dagblad van 4 november stond een artikel over witte oordopjes die bij Akzo gebruikt worden en een medewerker ook thuis gebruikt voor zijn Tinnitus. Helpt dit?
Dit zijn zeer waarschijnlijk otoplastieken. Deze alleen in lawaai gebruiken. Als deze in een rustige omgeving worden gebruikt dan zal de tinnitus door de demping van geluiden buiten het lichaam luider kunnen worden.

Hoe kan ik mij beschermen tegen een langdurige sessie (van boren) bij de tandarts?
Met oordopjes

Als het oorstukje van een hoortoestel verzilverd of verguld wordt, werkt het toestel dan beter?
Nee, deze laag op het oorstukje dient om de irritatie van de gehoorgang te verminderen. Het draagcomfort van het toestel wordt hiermee dus groter.

Tinnitus en werk

Hoe komt het dat Tinnitus niet bekend is bij de afkeuringsinstanties?
Ik was volledig afgekeurd en nu volledig goedgekeurd, hoe kan dit?
Kunt u mij helpen, schrijven van een brief?
Waarom doet de NVVS niets aan de problemen rond Tinnitus en afkeuring?

We weten allemaal dat de regels voor de WAO in Nederland de laatste jaren behoorlijk zijn aangescherpt. Tinnitus op zich is binnen deze regels geen reden tot afkeuring. In het verleden werden mensen (gedeeltelijk) afgekeurd voor tinnitus maar dat gebeurde altijd op psychische gronden. Ook binnen deze groep is stevig het mes gezet als het gaat om afkeuringen. Noch het loket noch de patiëntenvereniging (NVVS) kan (grote) invloed uitoefenen op dit regeringsbeleid. We moeten met lede ogen aanzien dat mensen plotseling opnieuw worden geconfronteerd met de arbeidsmarkt. In Nederland is een stichting die zich bezighoudt met WAO problemen. Wilt je meer informatie, bezoek dan een de volgende websites: www.bpv.nl/waoplat.html en www.reintegratie.pagina.nl

Is er jurisprudentie over het verhalen van letselschade bij een werkgever
De arbeidswet kent normen wat betreft geluidsbelasting op de werkvloer. Als de werk­gever deze normen niet nakomt is hij aanklaagbaar

Is er jurisprudentie over rechtszaken met bijv. het UWV met betrekking tot tinnitus?
De arbeidswet kent normen wat betreft geluidsbelasting op de werkvloer. Als de werkgever deze normen niet nakomt is hij aanklaagbaar

Is er een jurist in huis of jurisprudentie aanwezig in verband met arbeidsongeschiktheid
Nee, De bedrijfsarts is hiervoor de aangewezen persoon. In bijvoorbeeld het AMC wordt onderzoek gedaan naar de relatie arbeid en gehoor.

Hulp

Waar kan ik de tinnitus CD bestellen?
Via de NVVS website: www.nvvs.nl

Waar worden in Nederland trainingen volgens de ‘Tinnitus Retraining Therapy’ gegeven
TRT in strikte zin wordt in Nederland niet toegepast. De meeste behandelingen in Nederland zijn wel grotendeels gebaseerd op de TRT. De behandeling bestaat uit THT (tinnnitus habituatie training). Vraag naar de mogelijkheden bij een Audiologisch Centrum

Bent u bekend met een kliniek in Duitsland die laserbehandelingen aanbiedt?
Laser behandeling is zeer omstreden en objectief niet effectief gebleken

Ik ben zelfstandig ondernemer en merk dat mijn gehoor steeds meer problemen gaat geven. Ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering waar kan ik terecht?
Ga naar een KNO-arts en laat uw gehoor controleren.

Partners

Het Tinnitusloket wordt mogelijk gemaakt door

   
 
Nederlandse Federatie van Audiologische Centra Image 
 
Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
Image
 
 
 

Copyright 2005-2024 Tinnitus.nl - loket voor oorsuizen