www.tinnitus.nl/tinnitusplatform.html

Tinnitusplatform → Loket voor oorsuizen  

print

Stichting Nederlands Tinnitus Platform is een landelijk overleg van audiologen, psychologen, KNO-artsen, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners die zich inzetten voor de zorg aan tinnituspatienten. Het gaat daarbij om zowel inhoudelijke als organisatorische aspecten van de zorg voor hen die lijden aan hinderlijk oorsuizen.

Het Nederlands Tinnitus Platform is dus niet bedoeld voor patienten maar voor hulpverleners. Klik hier om verder te gaan.

Copyright 2005- Tinnitus.nl - loket voor oorsuizen